Pierwsze posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w 2024 roku

Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego po raz pierwszy w 2024 roku obradował we wtorek, 9 stycznia. Podjęto wiele ważnych tematów.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie zespołu:  burmistrz Piotr Ruszkiewicz, wiceburmistrz Przemysław Korbik, kierownik Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego Beata Ścigała, przedstawiciel Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Zofia Padykuła, komendant Straży Miejskiej Maciej Szymczak, wicedyrektor SP ZOZ Andrzej Hertmanowski, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji Radosław Nowak, prezes OSP Kościan Hubert Bartkowiak oraz zaproszeni goście: Artur Grześkowiak, dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Poznaniu i Marcin Waligóra, kierownik Nadzoru Wodnego Wód Polskich w Kościanie.

Pierwsza część posiedzenia minęła na informacji przedstawicieli Wód Polskich o stanie wód w kanałach Obry i zagrożeniu powodziowym.  Burmistrz wydał dyspozycje postawienia w stan gotowości strażaków z OSP Kościan. W przypadku zagrożenia stawiane będą zapory z worków z piaskiem.

Ponadto omówiono także stan zagrożenia epidemiologicznego ze szczególnym uwzględnieniem zachorowań na covid19 i grypę oraz działania, które można podjąć w celu skłonienia osób bezdomnych do korzystania z noclegowni w tym mroźnym czasie.

Kolejnym tematem, który podjęto był problem agresywnych psów oraz działań prewencyjnych i interwencji wobec właścicieli takich zwierząt. Analizie został poddany stan prawny i możliwości współpracy między samorządem, policją i służbami weterynaryjnymi.

źródło: Urząd Miejski Kościana

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *