Akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego zostały już wręczone

Z rąk burmistrza Kościana akty nadania tytułu nauczyciela mianowanego otrzymały trzy nauczycielki z lokalnych szkół podstawowych.

Dokumenty nadania nowego tytułu z rąk burmistrza odebrały: Adrianna Flicińska-Smoczyk – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 4 im. Mariana Koszewskiego w Kościanie, Marta Stachowiak i Paulina Jaśkiewicz- Pawłowska – nauczycielki Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Broniewskiego w Kościanie.

Osoba, która ubiega się o stopień nauczyciela mianowanego musi otrzymać pozytywną opinię szkoły, która weryfikuje jak prezentują się osiągnięcia nauczyciela i jak oceniają go uczniowie. Wszystko kończy się na egzaminie. Jeśli zostanie zdany nauczyciel otrzymuje stopień nauczyciela mianowanego.

Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

– rota ślubowania, którą złożył nauczycielki w poniedziałek (11 grudnia), w Urzędzie Miejskim Kościana.

źródło: http://koscian.pl/Wreczono_akty_nadania_tytulu_nauczyciela_mianowanego,19682.html

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *